• LOU Junjiang
  Secretary of the Party committee
 • JIA Wei
  President
 • CHU Jingfeng
  Deputy secretary of the Party committee, Secretary of the discipline inspection committee
 • SUN Xiangtong
  Deputy secretary of the Party committee, Vice President
 • ZHENG Yihui
  Vice President
 • ZHANG Jin
  Vice President